fbpx

Lejebetingelser - Overnatning Agger Booking

1) Hvad koster ferien?
Priserne for leje af feriebolig er angivet i danske kroner og gælder for det opgivne antal personer i det ønskede tidsrum. Det fremgår af faktura/ booking bekræftelse om opholdet er inkl./ekskl. elforbrug, vand og rengøring.

Ferieboliger med spa og sauna: Forbrug afregnes ved afrejse.

2) Deltagerantal
Ferieboligen må ikke være beboet af flere personer end det personantal, der er anført på www.aggerbooking.dk eller det anførte personantal på bekræftelsen/lejekontrakten.

3) Bestilling/betaling
Kontraktforholdet mellem gæsten og Agger Booking er bindende fra bestillingen. Den bookingansvarlige skal være fyldt 25 år ved bestilling af ophold.

Ved bestilling betales hele lejens pris inkl. strøm og slutrengøring. Beløb fremgår af faktura/rejsebevis.

Depositum er en del af lejens pris og tilbagebetales ikke.

4) Betaling
Betaling kan ske på følgende måder:

1. Via online betaling (Dankort, Visa kort, MasterCard, Maestro card – se kort på website)
Vi hæver beløbet på dit betalingskort, når din bestilling/booking er gået igennem.
2. Manuel faktura tilsendes på mail efter booking og betales via netbank – DKK 200,- i bankgebyr

Betaling kan også ske ved indbetaling til vores bankkonto.
Se oplysninger sidst i dokumentet eller www.aggerbooking.dk under bank og selskabsinfo.

Ved betaling af rejsens pris, accepterer du samtidig Agger Bookings lejebetingelser.
Depositum er en del af lejens pris og tilbagebetales ikke

5) Afbestilling
Ved afbestilling af lejligheder gælder følgende regler:

Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, Agger Booking har modtaget skriftlig meddelelse herom.
Ved afbestilling indtil 50 dage før ankomst mister man 25% af indbetalingen. Herefter hæfter gæsten 100% for bookingen, og gæsten mister hele beløbet.

6) Ændring af ophold og Force Majeure
I tilfælde af, at ferieboligen bliver solgt, der har været brand, alvorlige vandskader eller andre skader som gør ferieboligen ubeboelig, forbeholder Agger Booking sig retten til at flytte vores gæster til en lignende bolig i samme område uden meromkostninger på bolig for gæsterne. Er det ikke muligt, betaler Agger Booking det indbetalte beløb for den lejede feriebolig tilbage til gæsten.

Agger Booking kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for force majeure (katastrofe, strejke, brand, optøjer, vejrforhold, storm, epidemier, pandemier, grænselukning og lignende) og udefrakommende forhold som vi ikke selv bestemmer over.

7) Rejse-og Afbestillingsforsikring
Ønsker du en rejseforsikring, beder vi dig kontakte dit forsikringsselskab.

8) Lejeperiode
Ferieboligen er som hovedregel til rådighed på ankomstdagen fra kl. 16.00 til afrejsedagen kl. 11.00. Eventuelle afvigelser fremgår af lejekontrakten. Der kan i lavsæson og andre særlige situationer være mulighed for at kunne blive i lejligheden til et senere aftalt tidspunkt. Det samme er gældende, hvis lejligheden er ledig før kl. 16.00 på ankomstdagen, dog kun efter nærmere aftale.

9) Ordensregler og nøgler

Mellem kl. 23.00 og 07.00 skal gæsten udvise hensyn m.h.t støj og øvrige forhold over for de øvrige gæster.

Gæsten skal aflevere samtlige nøgler til ferieboligen ved hjemrejse. I modsat fald forbeholder Agger Booking sig ret til at udskifte låsen for gæstens regning.

Gæsten skal behandle lejeboligen forsvarligt, og aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde.

Gæsten er fuldt ansvarlig for alle eventuelle skader, som opstår på ferieboligen og dens inventar, hvis gæsten eller en anden, som er givet adgang til ferieboligen har udvist uforsigtighed.

10) Inventar, udstyr og Wifi
Ferieboligen er udstyret med køkkengrej, dyner/vattæpper og hovedpuder. Medmindre andet er angivet i beskrivelsen, er alle ferieboliger el-opvarmet. Nogle ferieboliger har også varmepumpe.

Medmindre andet specifikt fremgår af beskrivelsen af ferieboligen, forefindes der ikke internet/Wifi i ferieboligen.

Vi gør opmærksom på, at der kan være dårlig dækning og at der kan opleves udfald.

11) Linned, håndklæder.
Sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude skal medbringes. Sengelinned og håndklæder kan lejes ved booking af feriebolig.

12) Rengøring
Slutrengøring er obligatorisk. Dette vil fremgå ved onlinebooking, samt på bekræftelsen/lejebeviset. Nedenstående skal være udført inden afrejse:

Tøm opvaskemaskinen.
Vask op og sæt service mm. på plads.
Tøm køleskab og fryser.
Tag lejet linned af sengene, og læg det i gangen.
Alt affald skal fjernes fra boligen og kastes i de dertil beregnede skraldespande.
Luk vinduer og lås dørene.
På bookingbeviset fremgår det, hvor nøglen skal afleveres ved afrejse.

13) Sengepladser
Ferieboligen må til en hver tid højst bebos af det på lejebeviset anførte antal personer. Antallet inkluderer tillige børn uanset alder.

Ferieboligerne er indrettet med rigtige sengepladser, hvorfor det ikke er muligt at rede op på sofa, hems eller lignende, medmindre dette fremgår af lejebeviset.

14) Reklamationer
Ferieboligen overlades til gæsten uden mangler. Såfremt gæsten ved ankomst til ferieboligen konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved ferieboligen, påhviler det gæsten straks at reklamere, idet ferieboligen i benægtende fald betragtes som overdraget til gæsten uden mangler, og idet lejer i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende.

Reklamationen skal senest fremsættes til reception eller kontoret på post@aggerbooking.dk den efterfølgende dag kl. 10.00.

Agger Booking har ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler.

Gæsten er i tilfælde af reklamation forpligtet til at give Agger Booking en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre evt. mangel eller skade.

Afrejse fra ferieboligen før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med Agger Booking sker for gæstens egen regning og risiko. Gæsten risikerer således at ophæve lejemålet uberettiget.

Agger Booking forbeholder sig retten til i forbindelse med en reklamation om muligt og efter Agger Bookings beslutning - at afhjælpe denne ved at overflytte gæsten til en anden feriebolig af tilsvarende pris og kvalitet.

Såfremt der ved ankomst er reklamationer ved ferieboligen, skal I kontakte receptionen hurtigst muligt og senest den efterfølgende dag kl. 10.00. I så fald kan fejl og mangler rettes med det samme, så det er til mindst ulempe for gæsten. Manglende reklamation vil medføre tab af retten til evt. senere erstatningskrav.

15) Forbehold
Vi tager forbehold for evt. trykfejl. Agger Booking forbeholder sig ret til, i tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side, at erstatte ferieboligen med en anden tilsvarende standard. Agger Booking kan ikke drages til ansvar for prisændring ved samarbejdspartnere, på aktiviteter eller evt. transportpriser, der ligger udenfor Agger Bookings kontrol.

16) Husdyr og rygning
Husdyr er kun tilladt i ferieboliger, hvor det er oplyst. Gebyr ved dyr udgør fra 200 kr. Rygning er helt forbudt indendørs. Der må i stedet ryges udenfor. Hvis dette ikke overholdes, kan erstatning forekomme.

17)Elbiler
Elbiler må ikke oplades med strøm fra udlejningsejendommen. El biler må oplades fra El-ladestander og afregnes efter forbrug.

18) Trykfejl
Agger Booking tager forbehold for tekniske fejl og forkert opsatte priser.
Et eksempel kan være, at en leje står til 0,00 kr. på faktura som tilsendes.
Det kan også være en helt forkert pris, hvor f.eks. et tal mangler. I sådanne tilfælde vil det vurderes, om man handler i ”god eller ond” tro.

19) Persondatapolitik
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Agger Booking og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Kun ansatte i Agger Booking har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Agger Booking videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Agger Booking har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til nedenstående e-mail.

Disse lejebetingelser er udfærdiget på grundlag af et etisk og moralsk hensyn til både lejer og udlejer. Vi vil til enhver tid arbejde på, at vores gæster får en god ferie i vore ferieboliger!

Agger Booking

Vestergade 41

7700 Thisted - Danmark

Telefon +45 9383 3031

Mail post@aggerbooking.dk

Cvr-nr.: 3934 8276

 

Bankforbindelse:

Sparekassen Vendsyssel

Østergade 16

7620 Lemvig

Reg 9070 Konto Nr. 1628290527

IBAN- kontonummer DK3490701628290527

SWIFT-kode VRAADK21

 

Mobilepay:

57376

 

Juni 2021

Klar til Action?

Om det enten er på vand eller land, har vi aktiviteter der passer til alle behov
Book aktivitetBook overnatning
Copyright Norsk Hytte Udlejning 2023 - Design & udvikling: Norsite
MENU
envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram